"Eftersom vi inte kan veta allt om något, borde vi veta lite om allt."
Blaise Pascal (1623-1662)

AUG - OKT 2020
Torsdagen den 1 oktober 2020 - klockan 10:24
Just nu

VIVA zoomar in


Mari-Anne Bengtsson 2020-04-24

Majsan, lärare i svenska och engelska på gymnasievux, tycker att distansundervisningen fungerar bra.
Bild:Mari-Anne Bengtsson
Majsan, lärare i svenska och engelska på gymnasievux, tycker att distansundervisningen fungerar bra.

På grund av coronapandemien så stängdes i april dörren för VIVA:s elever på obestämd tid, och istället förlades undervisningen till det digitala rummet.

VIVA valde ganska omgående att samla eleverna i Zoom, ett digitalt verktyg som flitigt används t ex på högskolor runt om i landet. Generellt funkar det bra, men därmed inte sagt att distansundervisning passar alla elever. Trots allt så betyder den sociala fysiska kontaken mellan lärare och elev väldigt mycket för båda parter, och många längtar tillbaka till skolan och önskar att Coronapandemien snart skall vara över.

Tipsa en vän     Skriv utElevpresentationer

Om drömmar, mål och att få välja vad man vill

I ett samarbete mellan svenska som andraspråk på grundläggande nivå och skolans studie- och yrkesvägledare (SYV) anordnades ett tema under fem veckor i början av året.

Läs mer

Att skapa en levande saga..


Barnskötarutbildningen fick i uppgift att träna sitt ledarskap och planera, genomföra, dokumentera och utvärdera en aktivitet för barn tre till fem år. De skulle vä...

Läs mer
Hände i veckan

Viktiga metodövningar


De elever som går på Vård och omsorgscollege hade i veckan metodövningar, dvs de övade praktiskt på olika moment som de studerat under terminen.

 

 

Läs mer
VIVA News
Ansvarig utgivare:   Kunskapsporten Kungsör
Webmaster:   Mari-Anne Bengtsson
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
VIVA News
Ansvarig utgivare:   Kunskapsporten Kungsör
Webmaster:   Mari-Anne Bengtsson