"Eftersom vi inte kan veta allt om något, borde vi veta lite om allt."
Blaise Pascal (1623-1662)

AUG - OKT 2020
Tisdagen den 20 oktober 2020 - klockan 17:04
Hände i veckan

Viktiga metodövningar


Sara Storsvedh 2020-06-04

Bild:Sara Storsveh

Bild:Sara Storsvedh

Bild:Sara Storsvedh

De elever som går på Vård och omsorgscollege hade i veckan metodövningar, dvs de övade praktiskt på olika moment som de studerat under terminen.

 

 


På en av bilderna kan man t ex se hur eleverna tar blodtryck på varandra. Andra bilder visar hur man sätter kateter, och i den övningen använde man sig förstås av dockor och inte av några levande människor!

Metodövningen brukar vara uppskattad av eleverna och något som de kommer att minnas. Mycket skratt brukar det bli och så även denna gång.

För att inte vara för många elever samlade i dessa coronatider, så blev eleverna uppdelade i grupper om fem åt gången.


Tipsa en vän     Skriv utElevpresentationer

Om drömmar, mål och att få välja vad man vill

I ett samarbete mellan svenska som andraspråk på grundläggande nivå och skolans studie- och yrkesvägledare (SYV) anordnades ett tema under fem veckor i början av året.

Läs mer

Att skapa en levande saga..


Barnskötarutbildningen fick i uppgift att träna sitt ledarskap och planera, genomföra, dokumentera och utvärdera en aktivitet för barn tre till fem år. De skulle vä...

Läs mer
Hände i veckan

Viktiga metodövningar


De elever som går på Vård och omsorgscollege hade i veckan metodövningar, dvs de övade praktiskt på olika moment som de studerat under terminen.

 

 

Läs mer
VIVA News
Ansvarig utgivare:   Kunskapsporten Kungsör
Webmaster:   Mari-Anne Bengtsson
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
VIVA News
Ansvarig utgivare:   Kunskapsporten Kungsör
Webmaster:   Mari-Anne Bengtsson