"Eftersom vi inte kan veta allt om något, borde vi veta lite om allt."
Blaise Pascal (1623-1662)

AUG - OKT 2020
Torsdagen den 1 oktober 2020 - klockan 08:21
Elevpresentationer

Om drömmar, mål och att få välja vad man vill


Sofia Mörlin 2020-05-20

I ett samarbete mellan svenska som andraspråk på grundläggande nivå och skolans studie- och yrkesvägledare (SYV) anordnades ett tema under fem veckor i början av året.

Syftet med temat var att ge eleverna en bredare kunskap om olika yrken och hur man kan ta sig dit och även låta dem fördjupa sig i något yrke som intresserar dem. Eleverna sökte information och med hjälp av lärare, SYV och varandra lärde de sig mycket.

I temat anordnades också en yrkesdag då elever som studerat hos oss tidigare kom hit och berättade om sin väg till det yrket som de har idag. Detta var som inspiration för våra studerande, så att de kunde se att det finns många olika möjligheter att ta sig dit man vill.

Som avslutning på arbetsområdet om yrken fick eleverna gruppvis eller enskilt göra en intervju med någon som jobbar med det yrket som de är mest intresserade av. De skulle ställa frågor som gjorde att de fick lära sig ännu mer om yrket och vägen dit och också be om några tips för att kunna nå sitt drömyrke och lyckas inom det.  Alaa Alhasan träffade då en tandhygienist och gjorde en intervju med henne. Det är den intervjun som den här fina presentationen bygger på!

 

 


Tipsa en vän     Skriv utElevpresentationer

Om drömmar, mål och att få välja vad man vill

I ett samarbete mellan svenska som andraspråk på grundläggande nivå och skolans studie- och yrkesvägledare (SYV) anordnades ett tema under fem veckor i början av året.

Läs mer

Att skapa en levande saga..


Barnskötarutbildningen fick i uppgift att träna sitt ledarskap och planera, genomföra, dokumentera och utvärdera en aktivitet för barn tre till fem år. De skulle vä...

Läs mer
Hände i veckan

Viktiga metodövningar


De elever som går på Vård och omsorgscollege hade i veckan metodövningar, dvs de övade praktiskt på olika moment som de studerat under terminen.

 

 

Läs mer
VIVA News
Ansvarig utgivare:   Kunskapsporten Kungsör
Webmaster:   Mari-Anne Bengtsson
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
VIVA News
Ansvarig utgivare:   Kunskapsporten Kungsör
Webmaster:   Mari-Anne Bengtsson