"Att studera är som att ro uppför strömmen, den som inte tar krafttag glider tillbaka".

NOV - DEC 2020
Söndagen den 24 januari 2021 - klockan 02:37
Utbildning
Hände i veckan

Distansundervisning - Inne och ute


Mari-Anne Bengtsson 2020-05-15


Distansundervisning i all ära, men det är också viktigt att få komma ut i friska luften och röra på sig en stund. Eleverna på barnskötarutbildningen och vård och omsorgscollage på Kunskapsporten VIVA i Kungsör har i veckan haft en del undervisning utomhus, vilket förstås har varit mycket uppskattat.

På gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar runt om i landet har man nu under flera veckors tid, som blivit månader, upprätthållit undervisningen på distans med mer eller mindre skiftande resultat. Ungdomar vittnar om att man inte alltid har disciplin att gå in i möten, göra det man ska och att det ibland förekommer fusk, medan andra menar att de nu blir sedda och får större press på sig att göra klart sina uppgifter i kurserna. Hur resultatet i stort kommer att se ut får vi antagligen facit på först när Coronapandemien är över.

På den kommunala vuxenutbildningen på Kunskapsporten VIVA i Kungsör får eleverna på både barnskötarutbildningen och vård och omsorgscollage chansen att fysiskt träffa sina lärare utomhus, eftersom dessa utbildningar också kräver praktiska uppgifter. Det kan t ex handla om att konstruera lekar och berätta sagor för förskolebarn, men eftersom förskolebarn är i avsaknad pga spöket Corona, så fick eleverna just denna dag själva agera ungar.

Eleverna hade roligt en stund och uppskattade att få komma bort ifrån datorn och röra på sig ute i det fria. Det är ju också viktigt att man inte tappar bort i dessa tider, hur viktigt det är med frisk luft för kropp och själ...

 


Tipsa en vän     Skriv utElevpresentationer

Om drömmar, mål och att få välja vad man vill

I ett samarbete mellan svenska som andraspråk på grundläggande nivå och skolans studie- och yrkesvägledare (SYV) anordnades ett tema under fem veckor i början av året.

Läs mer

Att skapa en levande saga..


Barnskötarutbildningen fick i uppgift att träna sitt ledarskap och planera, genomföra, dokumentera och utvärdera en aktivitet för barn tre till fem år. De skulle vä...

Läs mer
Hände i veckan

Viktiga metodövningar


De elever som går på Vård och omsorgscollege hade i veckan metodövningar, dvs de övade praktiskt på olika moment som de studerat under terminen.

 

 

Läs mer
VIVA News
Ansvarig utgivare:   Kunskapsporten Kungsör
Webmaster:   Mari-Anne Bengtsson
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
VIVA News
Ansvarig utgivare:   Kunskapsporten Kungsör
Webmaster:   Mari-Anne Bengtsson